توضیحات علوم پزشکی شیراز در پی انتشار یک ویدئو در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اعلام کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بیمار به دلیل علائم بالینی که در ویدئو نیز قابل مشاهده است، نیاز به بستری و ویزیت توسط پزشک برای دریافت خدمات درمانی داشته که متأسفانه از این امر خودداری کرده است.

بدیهی است مطابق راهنماهای بالینی، انجام تمامی اعمال تشخیصی و درمانی، به عهده پزشک و تیم درمان است که در خصوص بیمار مذکور نیز کادر درمان فرد را به طی این فرآیند دعوت کرده، اما همکاری لازم در این زمینه از سوی وی صورت نگرفته است.

با وجود تریاژ بیمار در بیمارستان نمازی و ارائه توضیحات کامل توسط سوپروایزر بیمارستان و تلاش برای ارائه خدمات درمانی لازم، بیمار از بستری و طی فرایند درمانی خودداری و مرکز درمانی را ترک کرده است.

بیمارستان‌های نمازی و شهید دکتر فقیهی شیراز از مجموعه بیمارستان‌های دولتی بوده و ادعای مربوط به دریافت وجه برای ارائه خدمات بستری در بخش اورژانس این بیمارستان‌ها صحت ندارد.

پایش آمارهای شبانه روز گذشته در بیمارستان نمازی شیراز نیز حاکی از آن است که در آن تاریخ ۲۶۶ بیمار به تریاژ بیمارستان نمازی مراجعه کرده و در این بازه زمانی ۱۸۵ مورد سی تی اسکن برای بیماران بخش‌های مختلف بیمارستان انجام شده است.

همچنین در بیمارستان شهید دکتر فقیهی نیز با خدمت رسانی به بیش از ۱۵۰ مورد مراجعه در همین تاریخ، یکصد مورد سی تی اسکن برای مراجعان انجام شده است.