در نامه پزشکان تأمین اجتماعی مطرح شد؛
پاشنه آشیل حوزه درمان جامعه کارگری و کارفرمایی کجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه عنوان شده است: به جرات می‌توان گفت پاشنه آشیل حوزه درمان کشور در نظارت و هزینه کرد منطقی در خرید راهبردی و جلب رضایتمندی کارگران و کارفرمایان است.

پاشنه آشیل حوزه درمان جامعه کارگری و کارفرمایی کجاست

در بخش دیگری از نامه کانون صنفی پزشکان تأمین اجتماعی، عنوان شده است: ما به عنوان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، آماده و منتظر هم اندیشی هستیم.

پاشنه آشیل حوزه درمان جامعه کارگری و کارفرمایی کجاست

در انتهای این نامه تاکید شده است: بخشی از موضوع تبدیل وضعیت و استخدام پزشکان، پرستاران و پیراپیراپزشکان که کمتر یا بالای ۶ سال سابقه خدمت در مراکز درمانی و ملکی سازمان تأمین اجتماعی معطل مانده است.