به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست رابطان فراهم آوری اعضای پیوندی با هدف ارتقای سیستم اهدای عضو و پیوند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه مجتبی مخبر دزفولی رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اهمیت کار رابطان برای ارتقای سیستم اهدای عضو و پیوند، گفت: از هر ۱۰ مورد مرگ مغزی ممکن است فقط ریه یک مورد برای پیوند مناسب باشد.

وی، تاثیرگذارترین گروه در فرایند اهدای عضو را پرستاران و کادر درمان عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تشکیل جلسات هم اندیشی و ارتقای دانش و عملکرد همکاران در خصوص نگهداری از موارد مرگ مغزی، دهنده‌های مناسب بیشتری برای پیوند ریه در دسترس بیماران نیازمند قرار گیرد.

مخبر دزفولی با اشاره به اینکه واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از سال ۱۳۸۳ تاکنون دو هزار مورد مرگ مغزی را به اهدا رسانده است، این موفقیت را مرهون همکاری بیمارستان‌های تحت پوشش و رابطین فراهم آوری در کنار فعالیت سایر اعضای تیم سایر اعضای گروه بزرگ اهدای عضو دانست.

در ادامه، احسان علی بیگی مدیر فرهنگی واحد فراهم آوری در خصوص مراحل فرایند فراهم آوری اعضا از شناسایی تا برداشت اعضا به بیان توضیحاتی پرداخت.

وی با تاکید بر تأثیر بسیار زیاد همکاری پرسنل درمانی با کوردیناتور واحد فراهم آوری اعضا، گفت: وقتی این همکاری صورت می‌گیرد موفقیت در جلب رضایت اولیای بیمار مرگ مغزی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که بسیار حائز اهمیت است.