سرپرست دفتر تدوین استاندارد و تعرفه وزارت بهداشت عنوان کرد؛
نسخه نویسی الکترونیک در ۶۵ درصد بیمارستان های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدموسی طباطبایی لطفی، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: تعادل منابع و مصارف، قیمت واقعی، حق فنی یکسان از نکاتی است که در قوانین بالادستی دیده شده و قانونگذار مایل به تحقق آنهاست.

وی ادامه داد: جز حرفه‌ای خدمات سلامت در سال جاری رشد مناسبی داشته و این رشد در راستای نزدیک شدن این جز در بخش دولتی به خصوصی بوده است.

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت گفت: هزینه هتلینگ بر اساس درجه اعتباربخشی و نوع مالکیت مراکز محاسبه می‌شود. همچنین تعرفه ویزیت سرپایی پزشکان غیر تمام وقت و کارشناسان پروانه‌دار بخش دولتی حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

طباطبایی با اشاره به نقش محصولات دانشی همچون پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی در کنترل و مدیریت بیماری‌ها و هزینه‌ها، افزود: با توجه به اینکه محصولات دانشی، به روز و منطبق بر کتب پزشکی، دارویی، پیراپزشکی مورد استفاده کلیه دانش آموختگان حرف پزشکی و پیراپزشکی است، استفاده از این محصولات باعث ایجاد وحدت رویه فی‌مابین کلیه افراد ارائه دهنده خدمت می‌شود.

وی با اشاره به روند طولانی تدوین این محصولات گفت: در این فرایند خدمات مشخص، افراد صاحب صلاحیت شناسایی و هم‌اندیشی با اساتید بورد و رؤسای انجمن‌های علمی و ادارات تخصصی مرتبط وزارتخانه در خصوص تدوین محصولات صورت می‌گیرد.

طباطبایی در خصوص تدوین استانداردها و راهنماهای بالینی گفت: سیاست گذاری و اولویت بندی جهت مدیریت خدمات و داروها بر اساس هزینه اثر بخش بودن، پر تواتر و پرهزینه بودن و کاهش بار مالی نظام سلامت خواهد بود.

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت، افزود: با توجه به اینکه محصولات دانشی، مرجع تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر سازمان نظام پزشکی و مراجع قانونی و سازمان‌های مرتبط دیگر است.

طباطبایی گفت: سرویس استعلام و اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی، نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت در اصالت سنجی با هدف جلوگیری از استفاده دارو و تجهیزات فاقد اصالت برای بیماران و افزایش کیفیت ارائه خدمت و ایمنی بیمار صورت می‌گیرد.

وی در پایان افزود: حدود ۶۵ درصد از بیمارستان‌های دولتی به صورت مؤثر در حال اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و اصالت‌سنجی هستند.