معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
غربالگری نوزادان از نظر بیماری کم کاری تیروئید ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری ۴ الی ۱۰ خرداد با نام هفته جهانی پیشگیری از کم کاری تیروئید اظهار کرد: کم کاری تیروئید نوزادان، وضعیتی از کمبود هورمون تیروئید قابل درمان است که در صورت عدم تشخیص به هنگام و یا درمان نامناسب، می‌تواند موجب بروز عقب ماندگی شدید و اختلال در رشد کودک شود.

وی با بیان اینکه عدم تشخیص و درمان مناسب و به هنگام بیماری در مبتلایان، بار بیماری سنگینی را بر خانواده و جامعه وارد می‌کند و در صورت تشخیص به هنگام، درمان ساده، آسان، ارزان و مؤثر است، تصریح کرد: با غربالگری نوزادان و شناسایی بیماران و درمان مناسب آنان، عوارض جدی بیماری اتفاق نیفتاده و با حفظ ضریب هوشی طبیعی در بیمار، فردی مولد و سالم به جامعه تحویل داده می‌شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: ادغام برنامه کشوری غربالگری نوزادان برای بیماری کم کاری تیروئید، در مهر ماه سال ۱۳۸۴، اجرای هم زمان آن در روستاها و شهرها، دستیابی به پوشش بیش از ۹۷ درصد در کمترین زمان ممکن، شروع درمان در کلیه بیماران شناسایی شده، حفظ ضریب هوشی طبیعی در همه بیماران تحت درمان، دارا بودن هزینه به سود ۱ به ۲۲ و بستر سازی مناسب برای غربالگری دیگر بیماری‌های مهم و قابل غربالگری در نوزادان، از جمله ویژگی‌های مهمی است که این برنامه را در دنیا بی نظیر کرده است.

جعفرزاده با اشاره به اینکه تاکنون در سطح کشور بیش از ۱۲ میلیون نوزاد غربالگری شده و تعداد زیادی بیمار شناسایی و درمان شده اند، افزود: بدون اجرای این برنامه، عقب ماندگی ذهنی در درجات مختلف در این بیماران غیر قابل اجتناب بود.

وی تاکید کرد: ضروری است نوزادان در روز ۳ تا ۵ تولد در مراکز نمونه گیری، مورد غربالگری قرار گرفته و در صورت تأیید بیماری، مراقبت شوند.