معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛
احداث تخت های توانبخشی در بیمارستان های عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در جمع مسئولان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و بیمارستان توانبخشی رفیده افزود: تنها بیمارستان توانبخشی رفیده با ۱۰۰ تخت نمی‌تواند به کل کشور خدمات توانبخشی ارائه دهد و به همین دلیل قصد اجرای برنامه‌هایی در زمینه گسترش توانبخشی را داریم تا بتوانیم به کل کشور خدمات ارائه دهیم.

وی افزود: باید در بیمارستان‌های عمومی، تخت‌هایی برای بیماران توانبخشی اختصاص دهیم تا این بیماران که اکثراً در صف طولانی بستری در بیمارستان رفیده قرار می‌گیرند، به موقع بتوانند از خدمات توانبخشی استفاده کنند و زمان طلایی برای بهبودی را از دست ندهند.

کریمی اظهار داشت: به بیمارستان‌های زیادی سر زدیم اما بیمارستان رفیده جزو اندک بیمارستان‌هایی است که یک نفر ناراضی هم ندارد و هنگام صحبت با بیماران، همه از روند درمان و پیشرفت خود رضایت دارند.

حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در این بازدید گفت: حوزه توانبخشی در کشور ما مغفول مانده و با توجه به داشتن جمعیت ۱۷ درصدی معلول در جامعه، نحوه زندگی و کمبود فعالیت‌های روزانه افراد، حوادث و سوانح ترافیکی و روند افزایشی سالمند شدن جامعه، نیاز به خدمات توانبخشی به طور خاص در جامعه احساس می‌شود که باید توجه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد.

وی در ادامه به راه حل‌های موجود برای توجه به حوزه توانبخشی اشاره کرد و افزود: «اختصاص تخت‌های توانبخشی در بیمارستان‌های عمومی برای بیماران توانبخشی، تأسیس دانشکده‌های توانبخشی در نقاط مختلف کشور، تقویت سنجه‌های اعتباربخشی توانبخشی در ارزیابی‌های وزارت بهداشت، دایر کردن مرکز توانبخشی و سلامت اجتماعی زیر نظر وزیر بهداشت که نقش سیاست‌گذاری در حوزه توانبخشی را بر عهده داشته باشد و تجهیز و به روز کردن تجهیزات توانبخشی»، از جمله مواردی است که می‌توان برای گسترش حوزه توانبخشی انجام داد.

خانکه همچنین به معاون درمان وزارت بهداشت پیشنهاد داد: ارزیابی و اعتباربخشی مراکز توانبخشی تهران برای مدت حداقل یک سال به عهده دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی باشد تا این دانشگاه به عنوان متولی توانبخشی و سلامت اجتماعی با معیارهای مختص حوزه توانبخشی، ارزیابی‌ها را انجام دهد، که با استقبال معاون وزارت بهداشت روبه‌رو شد.