معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد
مهم ترین نگرانی وزارت بهداشت از نسخه نویسی الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، با بیان اینکه در نسخه نویسی و نسخه پیچی کارهای مهمی مانند کُدینک دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است، افزود: مهم‌ترین نگرانی ما این است که در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مراکز ارائه دهنده خدمت جریمه شوند.

وی با اشاره به اینکه مراکز درمانی با منابعی که از بیمه‌ها دریافت می‌کنند اداره می‌شوند، گفت: طبق جلسات متعددی که با بیمه‌ها و نمایندگان مجلس داشته ایم درخواست کرده ایم قوانین به گونه‌ای اجرا شود که مراکز ارائه دهنده خدمت و مردم متضرر نشوند.

معاون درمان وزارت بهداشت، بسترهای لازم برای اجرای طرح نسخه الکترونیک در داروخانه‌ها و مراکز درمانی را مهیا دانست و ادامه داد: مهم‌ترین نگرانی ما این است که در بخش امضای الکترونیک روش موازی جایگزین وجود داشته باشد.

جان بابایی افزود: ارتقای زیرساخت‌ها نیز به مقداری منابع نیازمند است.

وی ادامه داد: هم در کدینگ، هم در تبادل و هم در نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک گام‌های خوبی برداشته شده است اما خواسته ما از قانونگذاران این است که در کنار نسخه الکترونیک تا مدتی که ضعف‌های کار مرتفع شود، روش موازی و نسخ کاغذی هم وجود داشته باشد.