فرصت های شغلی

همکاری با نسیم حیات

با توجه به گسترش بخش اجرایی شرکت نسیم حیات، از علاقه مندان به همکاری در زمینه های فروش و بازاریابی دعوت به عمل می آید.

اطلاعات ارسالی شما نزد نسیم حیات بصورت محرمانه محفوظ خواهد ماند و صرفا جهت بررسی های بخش نیروی انسانی شرکت از آن استفاده خواهد شد.