به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوری مدیر روابط عمومی بیمارستان محب کوثر، با عنوان این مطلب که ارتقا ایمنی بیماران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بدنه مدیریتی بیمارستان است، گفت: در روز جهانی ایمنی بیمار، این مهم به شکل دیگری برجسته شده است.

وی افزود: تمام تلاش کارکنان بیمارستان در حوزه‌های پزشکی، پرستاران و سایر حوزه‌های اجرایی در راستای ارتقای ایمنی بیماران شکل گرفته است.

نوری ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص آموزش همکاران، تأمین و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقا سطح ایمنی در سطوح مختلف انجام شده است.

وی افزود: امسال که شعار جهانی روز ایمنی اقدام برای زایمان ایمن است، تلاش می‌شود با همکاری همه نیروها و پرسنل بیمارستان این شعار به طور کامل محقق شود.

برخی از اقدامات بیمارستان در راستای ارتقا ایمنی بیمار

نوری همچنین به برخی از اقدامات بیمارستان در راستای ارتقا ایمنی بیماران اشاره کرد.

۱- ارزیابی ریسک خطرات بخش‌ها و واحدها از طریق بازدیدهای منظم و ماهیانه تیم مجرب ارزیابی میدانی ایمنی بیمار و اقدام جهت ایجاد تغییرات به منظور ارتقا ایمنی بیمار و ارزیابی اثر بخشی تغییرات

۲- بازدیدهای منظم و هفتگی از بخش‌ها در غالب راندهای مدیریتی ایمنی بیمار (wallk round) با حضور تمامی مدیران ارشد بیمارستان ، به منظور بررسی نکات مربوط به ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل بخش‌ها و دریافت پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار و اقدام جهت اصلاح و ارتقا موارد مطروحه

۳- استفاده از به روزترین و کارآمد ترین سیستم‌ها، فرایندها و روش‌های اجرایی برای پیشگیری از وقوع خطاهای درمانی

۴- برگزاری کمیته‌های ایمنی بیمار به صورت منظم و ارائه گزارشات مربوط به آن به مدیران ارشد بیمارستان

۵- بررسی ماهیانه شاخص‌های کشوری ایمنی بیمار (که پایین بودن درصد آن نشان دهنده عملکرد ایمن بیمارستان است) و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

۶- برگزاری جلسات FMEA با تیم ایمنی و صاحبان فرایند به منظور پیش بینی وقوع حوادث قبل از رخداد

۷- توجه ویژه به سرفصل‌های آموزشی ایمنی بیمار در برنامه ریزی آموزشی بیمارستان با هدف توانمند سازی کارکنان واحدهای درمانی در حوزه‌های کنترل عفونت، بهداشت حرفه‌ای و محیط، ایمنی بیمار و آموزش به بیمار

۸- تهیه کارت مخصوص ایمنی بیمار و ارسال لینک مربوط به آن بلافاصله بعد از پذیرش بیمار و تحویل و آموزش آن به بیمار یا همراه بیمار، بعد از ورود به بخش توسط کمک بهیار

۹- مجهز کردن تمامی سرویس‌های بهداشتی فرنگی و ویلچرها به کمربند ایمنی بیمار

۱۰- در راستای انجام زایمان ایمن و محترمانه بیمارستان خود را موظف به انجام برخی اقدامات کرده است.

نوی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آمادگی زایمان، گفت: اخذ لوح دوستدار کودک، انجام زایمان بی درد به منظور ترویج زایمان طبیعی و ایمن و همچنین حضور یک همراه در طی پروسه زایمان در کنار مادر، از جمله برنامه‌های زایمان ایمن در این بیمارستان است.